KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUS- TINGIMUSED

METSAOST.eu kasutustingimused

Täname, et tunnete huvi meie poolt koostatava metsainfo ja pakutavate teenuste (edaspidi Teenus) vastu. Veebikeskkonda arendab ja haldab Metsast OÜ (edaspidi Haldaja). Veebilehe kasutajateks loetakse kõik lehekülje https://metsaost.eu (edaspidi Lehekülg) sh alamlehtede külastajad (edaspidi Kasutaja).

Kõik Lehekülje külastajad loetakse automaatselt Teenuse Kasutajaks ja nad on kohustatud aktsepteerima ning täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi. Kasutustingimustega mitte tutvumine ei vabasta Kasutajat eelnevalt nimetud kohustusest. Haldaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevatest kasutustingimustest.

Autoriõigused

METSAOST.eu Leheküljel esitatud teave ja graafilised elemendid on autorikaitse objektiks ning kuuluvad Haldajale. Nimetatud teabe ja elementide taasesitamine mistahes eesmärgil on ilma Haldaja nõusolekuta keelatud.

Lehekülje kasutamine

Lehekülg on mõeldud metsandusalase teabe omandamiseks ja hinnapäringute esitamiseks konkureerivate hinnapakkumiste kogumise eesmärgil. Hinnapäringu esitamisel peab Kasutaja nõustuma, et tema isikuandmed salvestatakse Haldaja andmebaasis ja edastatakse Leheküljel välja toodud metsafirmale töötlemiseks.

Hinnapäringu- ja kontaktivormi täitmisel peab Kasutaja nõustuma esitatud andmete töötlemisega ja Lehekülje kasutustingimustega. Vastava valikruudu märkimisega kinnitab Kasutaja, et vormis esitatud omandivorm kuulub päringu esitajale või on tal olemas kehtiv volikiri omaniku esindamiseks.

Kasutaja õigused ja vastutus

Kasutaja võib Lehekülge kasutada vaid kasutustingimistes näidatud tingimustel. Sealjuures peab Kasutaja järgima head tava ja Eesti Vabariigis kehtivaid õigusnorme.

Haldaja õigused ja vastutus

Haldaja ei vastuta mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud seoses Teenuse kasutamisega. Samuti ei vastuta Haldaja kolmandate isikute ja osapoolte, sealhulgas alltöövõtjate tegevuse tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Isikuandmete kaitse

Metsaomanike isikuandmeid ja katastritunnuseid salvestatakse ning säilitatakse ainult Kasutaja loal ning Teenuse pakkumiseks vajalikus ajatsüklis. Isikuandmeid edastatakse vaid Kasutaja nõusolekul ja ainult METSAOST.eu Leheküljel välja tootud metsamajandamisettevõttele või andmete edastamise seaduses ettenähtud tingimustel.
 
Haldaja on kohustatud Kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele mitte avaldama va eelpool mainitud juhtudel.

Andmekaitse ja privaatsus

Kasutaja annab Haldajale loa oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Haldaja privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika on käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks ning on kättesaadav Haldaja kodulehel. Kasutajale on soovitatav ennem Teenuse kasutamist kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Muud tingimused

Lehekülg sisaldab veebilinke välistele veebilehekülgedele. Haldaja ei vastuta kolmandate osapoolte poolt loodud veebilehekülgede sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

Teenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Erimeelsused püütakse kõigepealt lahendada läbirääkimiste teel. Kui see osutub võimatuks, siis pöördutakse vaidluse lahendamiseks Pärnu Maakohtusse.

Kui mingi käesolevate tingimuste säte muutub või osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust või kohaldatavust ning tühine või kehtetu säte asendatakse uuega ja/või tõlgendatakse tingimusi selliselt, mis on juriidiliselt võimalikult sarnane asendatud sätte või määratlusega.

Kontaktandmed

Kasutustingimuste kohta lisateabe saamiseks palub Haldaja teha päring e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tingimused jõustuvad 01.01.2022 ning jäävad tähtajatult kehtima.