Metsa ost Eesti suurimas metsaostu keskkonnas

Metsa ost Eesti suurimas metsaostu keskkonnas METSAOST.eu on 100% vahendajatest vaba ja ei koorma metsaomanikke vahendustasudega. Metsamaa ost kuni 37 000 eurot hektar.

Meie metsaostjad tagavad klientidele parima võimaliku hinna metsandusturul ja pakuvad metsaomanikele kindlustunnet, et nende metsamaa ostuks või raietööde teostamiseks tehtud ostupakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale.

Kasvava metsa ost ja metsa ülestöötamine on meie peamine tegevusvalkond. Kasutame metsatöödeks isiklikku metsatehnikat ja kvalifitseeritud tööjõudu, kellest enamusel on omal alal kogemusi juba rohkem kui kaks aastakümmet.

Väldi vahendajaid ja teeni metsast õiglast omanikutulu!
metsa ost

Metsa ost üle Eesti

Metsa ost üle Eesti, sealhulgas ka Saaremaal ja Hiiumaal. Meie metsaostjad teevad kõik selleks, et kogu müügitehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomaniku jaoks selge ja läbipaistev.
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost tervikuna ja vajadusel ka osaliselt. Metsakinnistut on võimalik müüa ka juhul kui see koosneb osaliselt põllu- ja rohumaadest.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost toimub metsaostja ja müüja vahel sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepingus määratud tingimustel ja hinnaga.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost raielangi kultiveerimiseks ja kasvukohale sobiva puuliigiga taasmetsastamiseks tagab Eesti metsade järjepidevuse ka tulevikus.
võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost puiduhakke tootmiseks. Üha kallinevate energiakandjate hindade juures on ka energiavõsa hinnad tõusuteel.

Metsa ja metsamaa ost

Metsa ja metsamaa ost üle Eesti. Vormistame ostupakkumisi ka osaliselt raiutud või hüpoteegi all olevatele metsamaadele.

Hinnapäringu esitamisel pöörake palun tähelepanu sellele, et oleks selgesti mõistetav, kas soovite müüa metsakinnistut tervikuna koos maaga või ootate ostupakkumist raieõiguse võõrandamiseks.
 
Olukorras, kus kinnistul puudub kehtiv metsamajanduskava, tuleb metsaostja tõenäoliselt ise kohale ja kogub andmed müügiks pakutaval kinnistul kasvava metsa tagavara, vanuse ning kvaliteedi kohta.
 
Kui metsaomanik soovib müüa metsakinnistust vaid teatud osa või koosneb see osaliselt rohu- ja põllumaast, siis on see samuti võimalik. Vajadusel teostatakse vajalikud lahtimõõtmised metsaostja kuludega ja seejärel kantakse mõõdistamistulemused kinnisturaamatusse.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Metsaostjad soovitavad

 • Kuidas müüa metsa?
  Alustada võiks konkureerivate ostupakkumiste kogumisest ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Kärsitu metsaostja on esimene ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga.
 • Kellele müüa metsa?
 • Kes on metsavahendajad?
 • Millest oleneb metsamaa hind?
 • Kas metsaoksjon tagab parima hinna?
metsaostjad

Metsa ostu-müügileping

Metsa ostu-müügilepingus märgitud rahasummade liigutamisel soovitame kasutada notari deposiitkontot. Seeläbi saab müüja kindel olla, et lepingus märgitud summad jõuavad tema kontole peatselt pärast lepingu notariaalset kinnitamist. Metsaostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisel peab müüja või tema poolt volitatud esindaja esitama alljärgnevad dokumendid:

Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk metsaraiet võimaldav sissekanne metsaregistris.
Ettevõte
 • Ettevõte ise ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri olukorras, kus ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõestav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügil ärakiri metsateatisest.