Metsa ost Eesti suurimate metsaostjate osalusel

Metsa ost Eesti suurimate metsaostjate osalusel tagab müüjale soodsaima turuhinna ja aitab vältida tüütuid metsavahendajaid.

METSAOST.eu veebileht esindab Eesti metsafirmasid, mis kasutavad ainult isiklikku metsatehnikat ja omavad kvalifitseeritud tööjõudu.

Seetõttu saame pakkuda metsaomanikule kindlustunnet, et tema metsamaa ostuks või metsaraie teostamiseks tehtud hinnapakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale.

Siin veebilehel väljatoodud ettevõtted kuuluvad vaieldamatult Eesti metsamajandajate koorekihti ja enamusel neist on selles vallas kogemusi juba enam kui kaks aastakümmet.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!
metsa ost

Metsamaa ja metsa ost

Metsamaa ja kasvava metsa ost kogu Mandri-Eestis ning Hiiu- ja Saaremaal. Meie metsaostjad teevad kõik selleks, et kogu tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomaniku jaoks selge ja läbipaistev.
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost tervikuna ja vajadusel ka osaliselt. Metsakinnistut on võimalik müüa ka juhul kui see koosneb osaliselt põllu- ja rohumaadest.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa raieõiguse ost toimub ostja ja müüja vahel sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepingus ära märgitud metsamaterjali hinnaga.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost raielangi kultiveerimiseks ja kasvukohale sobiva puuliigiga taasmetsastamiseks tagab Eesti metsade järjepidevuse ka tulevikus.
võsastunud metsamaa ost

Võsastunud metsamaa ost

Võssa kasvanud raielanke, kus vohab läbimatu paju- ja lepavõsa ostetakse selleks, et seal kasvavat võsamaterjali tulevikus hakkepuiduna väärindada.

Metsa ost

Alljärgnevad metsaostjad kasutavad isiklikku raie- ja metsatehnikat ning paljudel neist on metsade majandamisel hindamatuid kogemusi juba rohkem kui 20-aastat.

Hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
Hinnapäringu esitamisel pöörake palun tähelepanu sellele, et oleks selgelt mõistetav kas soovite müüa metsakinnistut tervikuna ja koos maaga või ainult sellel kasvava metsa raieõigust.

Olukorras, kus kinnistul puudub kehtiv metsamajanduskava, tuleb taksaator tõenäoliselt ise kohale ja kogub andmed müügiks pakutaval kinnistul kasvava metsa tagavara, vanuse ning kvaliteedi kohta.

Kui omanik soovib müüa metsakinnistust vaid teatud osa või koosneb see osaliselt rohu- ja põllumaast, siis on see samuti võimalik. Vajadusel teostatakse vajalikud lahtimõõtmised metsaostja kuludega ja seejärel kantakse tulemused kinnisturaamatusse.
Drag and drop files here or Browse

Metsaostjad soovitavad

 • Kuidas müüa metsa?

  Alustada tuleks konkureerivate hinnapakkumiste kogumisest ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Kärsitu metsaostja on esimene ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga.

 • Kellele müüa metsa?
 • Kes on metsavahendajad?
 • Millest oleneb metsamaa hind?
 • Kas metsaoksjon tagab parima hinna?
metsamaa ost

Ostu-müügileping

Metsa ostu-müügilepingus märgitud rahasummade liigutamisel soovitame kasutada notari deposiitkontot. Seeläbi saab müüja kindel olla, et lepingus märgitud summad jõuavad tema kontole peatselt pärast lepingu notariaalset kinnitamist. Metsa ostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisel peab müüja või tema poolt volitatud esindaja esitama alljärgnevad dokumendid:

Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Ettevõte
 • Ettevõte ise ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri olukorras, kus ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõestav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügil ärakiri metsateatisest.