Metsa ost Eesti suurimate metsaostjate osalusel

Metsa ost Eesti suurimate metsaostjate osalusel tagab müüjale soodsaima turuhinna ja aitab vältida tüütuid metsavahendajaid.

METSAOST.eu veebileht esindab Eesti metsafirmasid, mis kasutavad ainult isiklikku metsatehnikat ja omavad kvalifitseeritud tööjõudu.

Seetõttu saame pakkuda metsaomanikule kindlustunnet, et tema metsamaa ostuks või metsaraie teostamiseks tehtud hinnapakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale.

Siin veebilehel väljatoodud ettevõtted kuuluvad vaieldamatult Eesti metsanduse koorekihti ja enamusel neist on oma valdkonnas kogemusi juba enam kui 20. aastat.

Väldi valelikke metsaostjaid ja teeni õiglast omanikutulu!
metsa ost

Metsa ost

Metsamaa ja metsa ost

Metsamaa ja kasvava metsa ost kogu Mandri-Eestis ning Hiiu- ja Saaremaal
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistu müümine on notariaalne tehing ja peale kinnistu ostu-müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu ostja valdusesse.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral sätestatakse müügitingimused ostja ja müüja vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ostmisel arvestab metsaostja sellega, et kõnealune metsamassiiv on kas osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
võsastunud rohu- ja põllumaa ost

Võsastunud rohu- ja põllumaa ost

Võssa kasvanud rohu- ja põllumaa müümine võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna puiduhakke tooraine vajadus on viimastel aastatel kasvanud.

Metsaostjad

karo mets
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsaostja
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa uuendamine
aarman puit
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsaostja
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa uuendamine
renlog eesti
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsaostja
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa uuendamine
vestman mets
AS Vestman Mets
Viljandimaa metsaostja
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa uuendamine
amest invest
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsaostja
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa uuendamine

Metsa müük enampakkumise korras

 • Kuidas müüa metsa?

  Alustada tuleks konkureerivate hinnapakkumiste kogumisest ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Kärsitu metsaostja on esimene ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga.

 • Kellele müüa metsa?
 • Kes on metsavahendajad?
 • Millest oleneb metsamaa hind?
 • Kas metsaoksjon tagab parima hinna?
Loe edasi: Metsa müük
metsa müük enampakkumise korras

Ostu-müügileping

Ostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisel peab müüja või tema esindaja esitama järgmised dokumendid:
Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Juriidiline isik
 • Kui ettevõte ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardil.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõendav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügi korral ärakiri metsateatisest.

Hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!

Hinnapäring edastatakse kõigile metsaost.eu leheküljel välja toodud metsaostjatele.

Päringu sisus palume selgelt viidata sellele, et kas müüja soovib ostupakkumist metsakinnistule tervikuna või on huvitatud vaid metsaraiest ja raiutud metsamaterjali realiseerimisest.

Hinnapäringus esitatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ja nende töötlemise turvalisus tagatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Raieõiguse müük enampakkumisel

Raieõiguse müük ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine tähendab seda, et metsaomanik annab raieõiguse võõrandamise lepingus määratud tingimustel oma kasvava metsa raieõiguse ostja kasutusse. 

Raieõigust on võimalik müüa metsamaterjali tihumeetri metsast väljatuleku alusel või siis eelnevalt fikseeritud hinnaga.

Ostja teostab metsateatises näidatud ulatuses metsaraie ja metsaomanik saab tulu metsast välja raiutud sortimendi tihumeetrite alusel.

Peale raietööde lõppu tasandab raie teostaja rööpad ja korrastab laoplatsid ning äraveoteed. Seejärel majandab metsaomanik oma metsa parima äranägemise järgi ise edasi.
Loe edasi: Raieõiguse müük
raieõiguse müük enampakkumisel

METSAOST.eu soovitab

Metsaostjate enampakkumine

Metsaostjad tunnevad huvi ka raiutud metsamaade ja osaliselt rohu- või põllumaadest koosnevate kinnistute vastu. Samuti on võimalik müüa vaid teatud osa kinnistust.

Konkureerivad ostupakkumised annavad müüjale hea ülevaate metsa reaalsest turuväärtusest ning aitavad vältida tüütuid metsavahendajaid.

Otsekontakt METSAOST.eu metsaostjatega võimaldab ostupakkumiste osas täiendavalt kaubelda ja seeläbi veelgi soodsama müügitehinguni jõuda.

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral on võimalik koos metsaostjaga metsa kaasa minna, et hindamisprotsessist ja selle tulemustest ülevaade saada. Seeläbi avaneb metsaomanikule suurepärane võimalus kaasa rääkida nii raiete planeerimisel kui ka laoplatside ja väljaveoteede rajamisel.