Metsa ost konkureerivate metsaostjate osalusel

Metsa ost enampakkumise korras tagab müüjale soodsaima turuhinna ning aitab vältida tüütuid metsavahendajaid.
 • Konkureerivad pakkumised kõigest ühe hinnapäringuga.
 • Kontrollitud eestimaised metsamajandusettevõtted.
 • Kaasaegne raietehnika ja professionaalne tööjõud.
 • Metsaostja ja metsamüüja vaheline otsekontakt.
 • 100% vahendajate ning vahendustasude vaba.
metsa ost

Metsamaa ja metsa ost

Metsamaa ja kasvava metsa ost kogu Mandri-Eestis ning Hiiu- ja Saaremaal.
Metsa müük on võimalik ka sellisel juhul, kui metsakinnistu on koormatud hüpoteegiga.

metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja peale kinnistu ostu-müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsakinnistu ostja valdusesse.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral sätestatakse müügitingimused ostja ja müüja vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ostmisel arvestab metsaostja sellega, et kõnealune metsamassiiv on kas osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
võsastunud rohu- ja põllumaa ost

Võsastunud rohu- ja põllumaa ost

Võssa kasvanud rohu- ja põllumaa müük võib oodatust tulusamaks osutuda, kuna puiduhakke tooraine vajadus on viimastel aastatel kasvanud.

Metsaostjad

karo mets oü
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
aarman puit oü
Aarman Puit OÜ
Järvamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Tartumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
vesmel oü
Vesmel OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine
amest invest oü
Amest Invest OÜ
Raplamaa metsafirma
 • Metsakinnistute ost
 • Kasvava metsa ost
 • Raiutud metsamaa ost
 • Metsa majandamine
 • Metsa uuendamine

Metsa ost

Metsa ost enampakkumise korras

METSAOST.eu koondab Eestis tegutsevaid metsamajandusettevõtteid, kes kasutavad isiklikku metsatehnikat ja omavad kvalifitseeritud tööjõudu.

Seeläbi saame pakkuda metsaomanikule kindlustunnet, et tema metsamaa ostuks või raieks tehtud hinnapakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale.

Ilmselgelt on tegu Eesti metsanduse koorekihti kuuluvate metsafirmadega, kellest enamusel on siinsel turul kogemusi juba enam kui 20. aastat.
metsa ost enampakkumise korras
 • Kuidas müüa metsa?

  Alustada tuleks konkureerivate hinnapakkumiste kogumisega ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Kärsitu metsaostja on esimene ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga.

 • Kellele müüa metsa?
 • Kes on metsavahendajad?
 • Millest oleneb metsamaa hind?
 • Kas metsaoksjon tagab parima hinna?

Tulumaks metsa müügist

Juhul kui müüa metsakinnistu tervikuna , siis kuulub kogu tehingust saadav tulu maksustamisele tulumaksuga, mis on 20% müügitulust.

Kasvava metsa ehk raieõiguse müümisel kehtib tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest tulumaksuvaba määr 5000 eurot.

Kui metsakinnistu on ostetud, siis peetakse tulu all silmas summat, mis jääb kinnistu ostu ja müügihinna vahele. Kui müüa kingitud või päritud ehk tasuta omandatud kinnistut, siis saadud tulu arvestamisel omandamiseks tehtud kulutusi maha ei arvestata. 

Tasuta hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!

Tasuta hinnapäring edastatakse kõigile metsaost.eu leheküljel välja toodud metsafirmadele.

Päringu sisus palume selgelt viidata sellele, et kas müüja soovib pakkumist metsakinnistule tervikuna või on huvitatud vaid metsaraiest ja raiutud metsamaterjali realiseerimisest.

Hinnapäringus esitatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ja nende töötlemise turvalisus tagatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib viljakal pinnasel kasvava täiskasvanud männimetsa puhul kerkida kuni 25000 euroni hektari eest. 

Kuusemetsa hind männimetsaga konkureerida ei suuda, kuna Euroopat laastanud üraskikahjustused on tekitanud turul kuusepalgi ülekülluse.

Lehtpuumetsa maksimaalne hektari hind jääb olenevalt puuliigist ja selle vanusest 16000 euro piirimaile.
metsamaa hind

Kuidas metsa müüa

Metsaost.eu pakub metsaomanikele unikaalset võimalust, et kõigest ühe hinnapäringuga koguda
konkureerivaid hinnapakkumisi kõigilt Eesti suurimatelt metsamajandusettevõtetelt.

kuidas metsa müüa
Metsaostjad tunnevad huvi ka raiutud metsamaade ja osaliselt rohu- või põllumaadest koosnevate kinnistute vastu. Samuti on võimalik müüa vaid teatud osa kinnistust.

Konkureerivad ostupakkumised annavad müüjale hea ülevaate metsa reaalsest turuväärtusest ning aitavad vältida tüütuid metsavahendajaid.

Otsekontakt METSAOST.eu metsaostjatega võimaldab ostupakkumiste osas täiendavalt kaubelda ja seeläbi veelgi soodsama müügitehinguni jõuda.

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral on võimalik koos metsaostjaga metsa kaasa minna, et hindamisprotsessist ja selle tulemustest ülevaade saada. Seeläbi avaneb metsaomanikule suurepärane võimalus, et kaasa rääkida raiete planeerimisel ja laoplatside rajamisel.

Ostu-müügileping

Ostu-müügilepingu sõlmimisel on müüjatel või nende esindajatel vaja esitada alljärgnevad dokumendid.
Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse müügi korral metsateatis, ehk raiet lubav kanne metsaregistris.
Juriidiline isik
 • Kui ettevõte ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud lepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardil.
 • Müüja või selle esindaja isikut tõendav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügi korral ärakiri metsateatisest.