Metsa ost Eesti suuremate metsaostjate osalusel

Metsa ost Eesti suuremate metsaostjate osalusel tagab müüjale parima hinna metsandusturul ja aitab vältida pealetükkivaid metsavahendajaid.

METSAOST.eu veebileht koondab Eesti metsafirmasid, mis kasutavad ainult isiklikku metsatehnikat ja omavad kvalifitseeritud tööjõudu.

Seeläbi saame pakkuda metsaomanikule kindlustunnet, et tema metsamaa ostuks või metsa ülestöötamiseks tehtud hinnapakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale.

Meie metsaostjad kuuluvad vaieldamatult Eesti metsamajandajate koorekihti ja enamusel neist on selles vallas kogemusi juba rohkem kui kaks aastakümmet.

Väldi vahendajaid ja teeni metsa müügist õiglast tulu!
metsa ost

Metsa ost üle Eesti

Metsa ost üle Eesti, sealhulgas Saaremaal ja Hiiumaal. Meie metsaostjad teevad kõik selleks, et kogu tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomaniku jaoks selge ja läbipaistev.
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost tervikuna ja vajadusel ka osaliselt. Metsakinnistut on võimalik müüa ka juhul kui see koosneb osaliselt põllu- ja rohumaadest.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost toimub ostja ja müüja vahel sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepingusse märgitud metsa ülestöötamise hinnaga.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost raielangi kultiveerimiseks ja kasvukohale sobiva puuliigiga taasmetsastamiseks tagab Eesti metsade järjepidevuse ka tulevikus.
võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost puiduhakke tootmiseks. Üha kallinevate energiakandjate hindade juures on ka energiavõsa hinnad tõusuteel.

Metsa ja metsamaa ost

Metsa ja metsamaa ost Eesti suurimate metsaostjate ja puiduhakke tootjate osalusel. Meie metsaostjad omavad metsade majandamisel kogemusi juba enam kui 20-aastat.

Ostupakkumine

Meie metsaostjad vormistavad personaalseid ostupakkumisi
Hinnapäringu esitamisel pöörake palun tähelepanu ka sellele, et oleks selgesti mõistetav, kas soovite müüa metsakinnistut tervikuna koos maaga või ootate hinnapakkumist raieõiguse võõrandamiseks.

Olukorras, kus kinnistul puudub kehtiv metsamajanduskava, tuleb taksaator tõenäoliselt ise kohale ja kogub andmed müügiks pakutaval kinnistul kasvava metsa tagavara, vanuse ning kvaliteedi kohta.

Kui omanik soovib müüa metsakinnistust vaid teatud osa või koosneb see osaliselt rohu- ja põllumaast, siis on see samuti võimalik. Vajadusel teostatakse vajalikud lahtimõõtmised metsaostja kuludega ja seejärel kantakse tulemused kinnisturaamatusse.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Metsaostjad soovitavad

 • Kuidas müüa metsa?

  Alustada tuleks konkureerivate hinnapakkumiste kogumisest ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Kärsitu metsaostja on esimene ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga.

 • Kellele müüa metsa?
 • Kes on metsavahendajad?
 • Millest oleneb metsamaa hind?
 • Kas metsaoksjon tagab parima hinna?
metsaostjad

Ostu-müügileping

Metsa ostu-müügilepingus märgitud rahasummade liigutamisel soovitame kasutada notari deposiitkontot. Seeläbi saab müüja kindel olla, et lepingus märgitud summad jõuavad tema kontole peatselt pärast lepingu notariaalset kinnitamist. Metsa ostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisel peab müüja või tema poolt volitatud esindaja esitama alljärgnevad dokumendid:

Eraisik
 • Eesti Vabariigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Müüja volikiri juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures.
 • Väljavõte kinnisturaamatus olevast omandit tõendavast sissekandest.
 • Raieõiguse ost eeldab lisaks veel metsateatist, ehk metsaraiet lubavat kannet metsaregistris.
Ettevõte
 • Ettevõte ise ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia.
 • Ettevõtte esindaja volikiri olukorras, kus ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile.
 • Müüja või tema esindaja isikut tõestav dokument.
 • Omandit tõendav väljatrükk kinnisturaamatust.
 • B-kaardi koopia ja raieõiguse müügil ärakiri metsateatisest.