TEENUSED

Teenused metsaomanikele alates metsanduskava koostamisest ja raiete planeerimisest, kuni raietööde läbiviimise ja metsamaterjali realiseerimiseni. Suuremad Eesti metsandusettevõtted omavad tööde teostamiseks vajalikku metsatehnikat ja pikaaegsete kogemustega metsamehi.

Teenused metsaomanikule

Teenused metsaomanikule ja väikeettevõtjale, kes soovib kasumlikult metsa majandada ning hoolib sellest, et tulevad põlved metsast samuti kasu teeniksid. Õigeaegne metsa majandamine soodustab puude kasvutingimusi ja tõstab ühtlasi ka puistu turuväärtust. Vastutustundlik metsaomanik kannab hoolt ka metsa uuendamise eest, mitte ei jää lootma selle looduslikule uuenemisele.

võsalõikus
Kinnistute võsast puhastamine nii võsalõikurite kui ka kettsae ja giljotiini kaasabil. Metsakultuuri hooldamine ja noorendike hooldus kuni 20-aastastes metsamassiivides üle Eesti.
raieõiguse ost
Raieteenuse tingimused koos metsa ülestöötamise ja raiutud metsamaterjali sortimendi hindadega, sätestatakse osapoolte vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.
metsaraie
Metsaraie korraldaja ülesandeks on raiete planeerimine ja raietööde läbiviimine. Eesmärgiks on raiutav ressurss võimalikult hästi ära kasutada ja tagada sealjuures minimaalne kahju keskkonnale.
metsa uuendamine
Vajadus metsa uuendamiseks tekib tavaliselt pärast lageraiet või metsa hukku. Metsa uuenemisele kaasaaitamine soodustab täisväärtusliku puistu arengut ja suurendab selle turuväärtust.