RAIEÕIGUSE OST

Raieõiguse ost ja metsa ülestöötamine nii Mandri-Eestis kui ka Hiiumaal ja Saaremaal. Leia just siit see kõige sobivaim ja parima hinnapakkumisega raietööde teostaja. Vali kindel partner Eesti kõige mainekamate metsandusettevõtete väärikast nimistust.

Raieõiguse ost ja raieteenus

Raieõiguse ost  ja raieteenus on kõigi suuremate metsafirmade üks põhilisi tegevusvaldkondi. Kahjuks leidub ka selles valdkonnas palju vahendajaid, kes metsaomanike arvelt hõlptulu loodavad teenida.

kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ost ei ole iseenesest notariaalne tehing.

Raieteenuse tingimused koos metsa ülestöötamise ja raiutud metsamaterjali sortimendi hindadega sätestab raieõiguse võõrandamise leping.

kasvava võsa raieõiguse ost

Kasvava võsa raieõiguse ost

Kasvava võsa raieõiguse ost on sisuliselt samalaadne tehing kui täiskasvanud metsa puhul.

Arvestada tuleks sellega, et kasvava võsa raiet teostatakse giljotiiniga ja lõikuseks sobilike tüvede diameeter algab viiest sentimeetrist.

Raieõiguse ostjad

Alljärgnevad raieõiguste ostjad omavad isiklikku metsa- ja veotehnikat ning enamus neist juba rohkem kui 20-aastast hindamatut kogemust Eesti metsandusturul.

Raieõiguse hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
Hinnapakkumise koostamisel on aluseks kehtiv metsamajandamiskava ja sellele tuginedes Keskkonnaameti poolt väljastatud metsateatis.

Vajadusel on raieteenuse osutajad valmis metsaomanikke abistama metsamajandamiskava koostamisel ja metsateatise esitamisel.

Raieteenuse tingimused ja sortimendi hinnad lepitakse kokku raieõiguse võõrandamise lepingus, mis sõlmitakse reeglina kuni üheks aastaks.

Heitlike ilmastikuolude või muude osapooltest sõltumatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda aasta jooksul raietöid teostada, võib osapoolte kokkuleppel lepingu kehtivusaega ka muuta.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raieõiguse hind

Kasvava metsa raieõiguse hind sõltub eeskätt puiduturul valitsevatest ümarmaterjali hindadest. Arvestusliku tulu arvestamisel saab raiutava metsamaterjali mahu teada metsamajanduskavast või siis metsateatiselt.

Seejärel oleks vaja teada ümarmaterjali keskmist kokkuostuhinda. Asjakohase info leiab Erametsakeskuse veebilehelt puidu hinnainfo.

Metsamaterjali tihumeetri kokkuostuhinnast läheb mahaarvestamisele metsa ülestöötamise hind. Metsa ülestöötamine maksab olenevalt aastaajast 10 ~ 13 eurot tihumeeter.

Lisaks tuleb lõpptulust maha arvestada metsaveo hind kokkuostupunkti. Laias laastus võib seda teha järgnevalt: 50 kilomeetrit metsavedu läheb maksma 5 eurot iga veetava ümarmaterjali tihumeetri kohta.
raieõiguse hind

Võsa raieõiguse ost

Kasvava võsa raieõigust ostetakse reeglina puiduhakke tootmiseks. Giljotiiniga lõikamiseks sobiv võsa võiks olla vähemalt 10-aastane, kõrgus alates seitsmest meetrist ning tüvede läbimõõt viis ja rohkem sentimeetrit.

võsa raieõiguse ost
NB: Sõrmejämedune võsa giljotiiniga lõikamiseks ei sobi!
Võsalõikus toimub võsameeste abil, kes kasutavad selleks spetsiaalseid võsasaage. Võsaraie hinnad algavad 150 eurost hektar. Täpne hind sõltub kasvava võsa tihedusest ja lõigatava materjali diameetrist, kuna see mõjutab võsa lõikamiseks kulutatava bensiini kogust ja inimtööjõu mahtu.

Võsa raieõiguse hind

Giljotiiniga lõikamiseks sobiva võsa raieõiguse hind pannakse kirja raieõiguse võõrandamise lepingusse. Võrreldes täiskasvanud metsaga ei arvestata siinjuures raiutud tihumeetreid, vaid purustatud võsamaterjali puistekuupmeetreid (pm3).

Puistekuupmeetri eest saadav tulu võib talvekuudel küündida 6 ~ 8 euroni. Suvekuudel kui soojus- ja elektrienergia tarbimine on vähenenud ning katlamajade töökoormus raugeb, võib hind langeda 5 ~ 6 euroni.

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine saab alguse raiete planeerimisest ja metsateatise esitamisest. Ülevaate metsateatise olemusest ja juhendi selle esitamiseks leiab Keskkonnaameti veebilehelt: metsateatis ja metsaregister.

METSAOST.eu suursugune metsafirmade seltskond pakub metsa ülestöötamise teenust terviklahendusena, mis sisaldab metsaraiet ja metsamaterjali väljavedu koos veoteenusega lähimasse kokkuostupunkti.

Juhul kui raietööde alal on piisavalt tahke pinnas ja metsatehnika saab sellel kindlalt liikuda, kogutakse ja veetakse laoplatsile kokku ka ülestöötamise käigus lõigatud võsamaterjal ja muud raiejäätmed (puuvõrad, oksad ja ebastandardsed tüved).

Võsamaterjali ja raiejäätmete purustamine puiduhakkeks on metsaomanikule lisatulu allikaks. Kui pinnas on vesine või soine, kogub harvester aga oksarisu oma liikumissuundadele, et maapinda võimalikult vähesel määral vigastada ja vältida tehnika sisse kaevumist. Sellisel juhul jääbki see oksarisu metsa maha ja täidab maapinna väetamise eesmärke.

Kuna metsamaa majandamine jääb pärast raietööde lõppu metsaomaniku hooleks, siis peaks maapinna seisukorrale juba metsaraie käigus tähelepanu pöörama. Soovitatav on ennem töödega alustamist raiejärgne rööbaste ja kokkuveoteede silumine lepingusse sisse kirjutada.

Omalt poolt soovitame peale metsatöödega lõpetamist ja metsamaterjali realiseerimist korrastada ning vajadusel süvendada ka kuivenduskraavid, mis on suureks abiks raiutud metsamaal tekkiva liigse pinnavee vältimiseks. Liigniiskuse vältimine on hädavajalik uue tärkava metsapõlve täisväärtuslikuks arenguks. Kuivenduskraavide rajamise ja korrastamise võtavad metsafirmad samuti hea meelega enese kanda.