VÕSALÕIKUS

Võsalõikus kraavide ja maa puhastamiseks võsast, mis lõigatakse võsaraie käigus giljotiini või võsalõikurite kaasabil. Metsamaa puhastamine võsast loob soodsamad valgustingimused metsa järelkasvu arenguks ja aitab metsauuenduse käigus istutatud puutaimi paremini üles leida.

Võsalõikus kõikjal Eestis

Võsalõikus üle kogu Mandri-Eesti ja ka Saaremaal. METSAOST.eu koondab pea 50 töörühma üle Eesti, kes pakuvad võsaraie teenust regiooniti. Lähima töörühma leidmiseks saab kasutada leheküljel asuvat hinnapäringuvormi.

Kasvava võsa lõikust viiakse läbi uusarenduste, metsanoorendike, kraavide, kruntide, metsasihtide, teepervede ning rohu- ja metsamaa võsast puhastamiseks. Langetatud võsa võib jätta maapinnale kompostiks või hunnikutesse koguda, et see soodsamate ilmastikuoludega põletada.

Kui võsaraie käigus langetatud võsa ei soovita maapinnale jätta ja selle põletamine ei ole erinevatel asjaoludel võimalik, siis saab võsa ka purustada. Tänapäeval on võimalik ehitusmasinate rendist laenutada kärukonksu külge haagitav puiduhakkur ja sellega võsamaterjal hakkeks purustada.
võsalõikus

Võsalõikus ja võsaraie

Võsalõikus viiakse tavapäraselt läbi võsalõikuritega. Üksikud suuremad puud raiutakse välja kettsae abil. Juhul kui suuremate puude osakaal on suur, siis kasutatakse nende lõikamiseks giljotiini.

kraavide puhastamine võsast - icon

Kraavide puhastamine võsast

Kraavide võsast puhastamine soodustab sademete ning sulavee äravoolu. Lisaks aitab see vältida lehekõdust tingitud kraavide täitumist ja ummistuste tekkimist teetruupides.
teepervede võsast puhastamine - icon

Teepervede võsast puhastamine

Teepervede puhastamine võsast avardab vaatevälja nii vastutulevate sõidukite kui ka metsaloomade suhtes. Lisaks väldib see rohke lume ja tugeva tuulega puude teele langemist.
krundi puhastamine võsast - icon

Krundi puhastamine võsast

Krundi võsast puhastamine teeb selle hooldamise oluliselt lihtsamaks. Hooldatud kinnistu ja avar vaade maastikule tõstab krundi väärtust ja on ka silmale ilusam vaadata.
maa võsast puhastamine - icon

Maa võsast puhastamine

Maa puhastamine võsast on vajalik maa kasutusotstarbe muutmisel ja uusarenduste planeerimisel. Võsaraie tulemusel vabanenud maapind loob tingimused maaparandustöödeks.
metsamaa puhastamine võsast - icon

Metsamaa puhastamine võsast

Metsamaa võsast puhastamine parandab valgustingimusi ja soodustab areneva metsa kasvutingimusi. Võsalõikus on metsakultuuri ja noorendike hooldamisel vältimatu.
võsalõikus giljotiiniga - icon

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga on efektiivne ja kiire võimalus suuremate alade võsast puhastamiseks. Giljotiiniga lõikamiseks sobiva võsa tüvede diameeter jääb 8 ~ 35 sentimeetri vahemikku.
Hinnapäring
Võsaraie hind oleneb suuresti kasvava võsa tihedusest ja tüvede diameetrist. Võsalõikuritega lõikamiseks sobivate tüvede diameeter ei tohiks ületada 5 ~ 8 sentimeetrit. Suurema läbimõõduga tüvede lõikamiseks kasutatakse kettsaagi ja suurematel aladel juba giljotiini.

Hinnapäringut vormistades kirjeldage tööde iseloomu ja kasvava võsa olemust võimalikult täpselt. See aitab teenusepakkujatel hoomata tööde mahtu ja lihtsustab pakkumise koostamist.

Lisaks peaks varakult ära otsustama, et mis lõigatud võsast edasi saab. Oluliselt kuluefektiivsem on võsa juba lõikustööde käigus kokku koguda ja vajadusel ka kogumisplatsile vedada.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Võsalõikuse hind

Võsalõikuse hind oleneb lõikustööde iseloomust ja selleks vajaminevate vahendite mitmekesisusest. Suurt rolli mängib ka see, et kas võsaraie teostamiseks tuleb kasutada inimtööjõudu või saab seda teha mehhaniseeritud vahendeid kasutades.

Võsalõikuse hinnakiri

Võsalõikuse hind alates 115 eurot hektar.
Metsakultuuri hoolduse hind alates 150 eurot hektar.
Noorendike hoolduse hind alates 250 eurot hektar.
Giljotiiniga võsalõikuse hind alates 5 eurot kuupmeeter.
võsalõikuse hind

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga ei ole maaomaniku jaoks just tingimata täiendav kuluallikas. Lõigatud võsamaterjali pealt saab siiski üsna märkimisväärset tulu teenida. Seda siis muidugi juhul kui ollakse nõus lõigatud meterjal puiduhakke tootjatele müüma.

Kasutades METSAOST.eu veebilehel asuvat hinnapäringuvormi, jõuavad päringud lisaks võsameestele ka Eesti suurimate puiduhakke tootjateni, kes omavad võsalõikuseks vajalikke giljotiine ja purustajaid.

Giljotiiniga võsalõikuse hind

Giljotiiniga võsalõikuse hind on teenusena sisse ostes 5 ~ 6 eurot, ühe kuupmeetri virnastatud võsa kohta. Müües aga kasvava võsa raieõigust hakkepuidu kokkuostjatele, võib maaomanik ise teenida puiduhakke kuupmeetri eest kuni 5 eurot.

Kasvava võsa raieõiguse ost eeldab ostja ja müüja omavaheliste kokkulepete sätestamist raieõiguse võõrandamise lepingus. Lepingus on ära märgitud võsaraie teostamise aeg ja purustatud võsamaterjali kuupmeetri hind. Lisaks veel muud osapoolte jaoks tähtsad tingimused.

Purustatud materjali mahtu saab maaomanik jälgida elektroonilistelt veoselehtedelt, kus on märgitud hinnanguline kogus veose lähetamisel ja kokkuostupunktis fikseeritud täpne lõppkogus.