METSA HIND AASTAL 2022

Metsamaa hektari maksimaalne hind jääb 2022. aastal 26 000 ja 37 000 euro vahemikku. Metsamaterjali hinnad tegid käesoleval aastal läbi plahvatusliku hinnatõusu. Tänaseks päevaks on ümarmaterjali hind aga languses. Langenud on ka küttepuude ja hakkepuidu hinnad.

Metsa hind

Metsa hind purustas 2022. aastal kõik senised hinnarekordid. Enneolematult kõrged okaspuupalgi kokkuostuhinnad saavutasid oma tipu aprillikuus kui männipalgi tihumeetri maksimaalne hind küündis 155 euroni.

Tänaseks päevaks on metsamaterjali kokkuostuhinnad hakanud langema. Võrdluses oktoobrikuuga on männi saepalgi maksimaalne hind langenud 30 % ja püsib hetkel vaevu 100 euro piirimail. Kuusepalgi maksimaalne kokkuostuhind on langenud 90 euroni.

Kogu suve kestnud lehtpuu saepalgi tormiline hinnatõus on samuti lõppenud ja kokkuostuhinnad on juba 30 protsendiga langustrendis. Nagu tiksuv ajapomm püsib veel hetkel kase saepaku hind, mille tihumeetri eest võib heal juhul kuni 180 eurot saada.

Kogu paberipuu sortimendi hinnatõus on selleks korraks samuti lõppenud ja hinnad on võrreldes eelmise kuuga 15 ~ 25 % langenud.

Kolmemeetriste küttepuude hinnad on detsembris langenud 12 ~ 17 %. Ümarmaterjali hinnalangus on mõjutanud ka energiatööstuses nõutud puiduhakke hinda, mille kokkuostuhind on langenud 18 % ja jääb hetkel 20 ~ 22 euro vahemikku.
Jälgi meid ka Facebookis ja ole kursis metsandusturul toimuvaga.
Uuendatud: 02.12.2022
metsa hind

Metsamaa hind

Metsamaa hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa keskmine hind jäi aastatel 2020 ~ 2021. 4000 euro ja 6000 euro vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud (raiutud) metsamaad, mis raiumata metsamaa keskmist hektari hinda oluliselt allapoole toovad.

Küpse männimetsaga metsamaa hektar, millel kasvava metsa tagavara on vähemalt 400 tm, maksab kuni 37000 eurot. Sellise tootlikusega männimetsi on Eestis siiski suhteliselt vähe. Lehtpuumetsade maksimaalne hektari hind osutub mõnevõrra kesisemaks, jäädes 20000 euro piirimaile.
Keskmise hinnastatistika allikas: Maa-amet

Metsamaa hektari hind

Männikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Kuusikute hind

Metsa tagavara ~ 400 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Kaasikute hind

Metsa tagavara ~ 300 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Lepikute hind

Metsa tagavara ~ 200 tm
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raiesmike hind

Metsa vanus ~ 5 aastat
Maksimaalne hind:
eurot / hektar

Raietööde hind

Raietööde hinnad sõltuvad enamasti valitsevast aastaajast. Kuna talvel teostatakse raietöid rohkem, siis on ka hinnad mõnevõrra kallimad. Sellist hooajalist hinnatõusu põhjustab eeskätt raietööde nõudluse kasv.

Rääkides hinnast, siis metsaraie maksumust arvestatakse raiutud ja metsast väljatoodud metsamaterjali alusel. Kui talvisel ajal maksab üks tihumeeter ca 13 eurot, siis suvekuudel võib metsaomanik selle metsast kätte saada 11 ~ 12 euro eest.

Lisaks raieteenusele tuleb metsaomanikul raiutud materjal ka sobivasse kokkuostupunkti toimetada. Siinkohal on raietööde teostajad samuti abiks ja laias laastus võib veoteenuse hinda arvestada nii, et 50 kilomeetrit metsavedu maksab 5 eurot iga veetud tihumeetri pealt.
raietööde hind

Metsamaterjali hind

Metsamaterjali hind sõltub selle pikkusest, läbimõõdust, materjali kvaliteedist ja kõverusest. Järgnevalt toome välja ümarmaterjali sortimendid ja maksimaalsed kokkuostuhinnad 2022. aasta detsembrikuus.
Saepakk 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 82 € / 0 % *
Must lepp ~ 87 € / -31,8 % *
Kask ~ 180 € / 0 % *
Haab ~ 87 € / -31,8 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Saepalk ~ 5,5 m
Tihumeetri hind
Mänd ~ 100 € / -14 % *
Kuusk ~ 93 € / -5,2 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Paberipuu
Tihumeetri hind
Mänd ~ 75 € / -19,2 % *
Kuusk ~ 75 € / -19,2 % *
Kask ~ 100 € / -24,5 % *
Haab ~ 87 € / -15,8 %*
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Küttepuu 3,1 m
Tihumeetri hind
Hall lepp ~ 67 € / -15,1 % *
Must lepp ~ 70 € / -12 % *
Okaspuu ~ 67 € / -16,4 % *
Haab ~ 64 € / -17,1 % *
* Hinnavõrdlus eelmise kuuga
Uuendatud 02.12. 2022. Hinnastatistika allikas: Forestex Tartu

Millest oleneb metsa hind?

Metsa hind oleneb suuresti selle asukohast. Kui näiteks Harjumaa metsafirma ostab Lõuna-Eestis metsa, siis arvestab ettevõtte logistik kindlasti ka sellega, et kui suureks osutuvad metsatehnika transpordiks tehtavad kulutused. Seetõttu on üsna loogiline, et Harjumaa ettevõtte hinnapakkumine võib olla mõnevõrra madalam kui Lõuna-Eesti ettevõtte oma.

Suurematel metsamajandusettevõtetel on siiski mitu komplekti metsatehnikat, mis töötavad Eesti erinevates maakondades ja reeglina suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda üle Eesti.

Hinna kujunemisel määrab rolli kokkuostupunktide kaugus majandatavast metsakinnistust. Olenevalt metsamaal kasvava metsa sortimendist, kvaliteedist ja vanusest, liigitub raiutud metsamaterjal saepalgiks, paberipuuks, 3-meetriseks küttepuuks ja hakkepuiduks. Seega osutub Tartumaal asuvalt raielangilt paberipuu transport sadamatesse oluliselt kulukamaks, kui näiteks Läänemaal. 

Metsaomaniku jaoks on esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt, kellel on Eesti erinevates piirkondades erinevad logistilised võimekused ja kulumäärad.

Eesti suuremad metsafirmad

Eesti suuremad metsafirmad, mis kasutavad isiklikku raie- ja veotehnikat, pakuvad ka parimat metsa hinda. Väldi vahendajaid ja teeni õiglast turuhinnale vastavat tulu!

Hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
METSAOST.eu metsaportaal koondab endas Eesti suuremaid metsafirmasid, mis omavad mitut komplekti raietehnikat ja teostavad raietöid ning metsavedu üle riigi.

Saadetud hinnapäringud jõuavad koheselt meie veebilehel väljatoodud metsafirmade lauale ja võimaldavad metsaomanikul vältida vahendajaid ning luua otsesuhteid reaalsete metsamajandajatega.

Siinkohal on tõesti tegu Eesti metsamajandusettevõtete koorekihiga, kes omavad omal alal kogemusi juba rohkem kui kaks aastakümmet. Metsaomanike ja kinnistute andmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning nende töötlemisel tagatakse turvalisus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Raiejäätmete hind

Raiejäätmete hind on 2022. aasta suvel samuti soodne. Kuna taastuvenergia tootmisel on energiatootjate vajadus puiduhakke järele suurenenud, siis on ka kokkuostuhinnad viimastel aastatel tõusnud.

Purustatud raiejäätmete puisteruumi (pm3) eest makstakse hetkel metsaomanikule 20 ~ 22 eurot. Olenevalt piirkonnast, raiejäätmete sortimendist ja kuivuse astmest, võib  hind ka kõrgem olla.

Raiejäätmetena käsitletakse raietööde tagajärjel tekkivad jääke, mis ei ole realiseeritavad ümarmaterjalina. Näiteks puuvõrad, oksarisu ja ebastandardsed tüved.  Hakkepuit ladustatakse juba raietööde käigus kokkuveoplatsil virna nii, et neid saaks hiljem kohapeal purustada.
raiejäätmete hind

Kas metsaoksjon tagab alati parima hinna?

Internetist leitavate tasuliste oksjonikeskkondade näol on tegu nii-öelda seaduslike vahendajatega, kes teenivad tulu komisjonitasude arvelt. Juhul kui oksjon lõpeb edukalt, avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus "näidata üles tänulikkust" ning loovutada oksjonipidajale lõpptulust mõõdukas komisjonitasu (ca 5%).

Kuna oksjonikeskkonnad on anonüümsed, siis ei ole metsaomanikul aimugi, kes oksjoni võitjaks osutub. Kas tõesti mõni kodumaine metsafirma, kes pakub inimestele tööd ja elavdab seeläbi kohalikku majandust või siis mõni Skandinaavia fondihaldur, kes tegutseb Rootsi pensionäride huvides.

Massi- ja sotsiaalmeedias võib leida metsaoksjonite korraldajate turundusartikleid, kus lubatakse metsaomanikule pea 50% suuremat tulu kui otse metsafirmaga asju ajades. Argumendina tuuakse välja, et metsafirmadel ei ole aega ega tahtmist metsaomanikega tegeleda või oksjonikeskkonnas tekib pakkujatel hasart jne. Suuremalt jaolt kuuluvad sellised väited siiski huumori valdkonda ja tegu on lihtsalt enda esile toomisega.

Tegelikkus on aga selline, et kui metsaomanik on juba enese juurde meelitatud, siis saadetakse nendele samadele metsafirmadele märgukiri, et tulge ja ostke nüüd meie käest see mets ära. Otseloomulikult ei osta metsafirma esindaja oksjonilt metsa poole kallimalt kui ta metsaomanikule endale pakkunud oleks.

Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et on täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstiteos oksjonile ja selle lõpphinnast oksjonipidajale mõõdukas vahendustasu loovutada või siis sellele ise soovitud hinnaga ostja leida ning seeläbi maksimaalset tulu teenida. Rääkides tulust, siis peab arvestada ka sellega, et tulumaks metsa müügist on Eesti Vabariigis 20% ja see tuleb deklareerida aasta alguses esitatavas tuludeklaratsioonis.