HAKKEPUIDU MÜÜK

Hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjale, kes omab otselepinguid katlamajade ja koostootmisjaamadega ning garanteerib müüjale konkurentsivõimelise turuhinna. Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine tööstuslike puiduhakkuritega. Raiejäätmete ja virnastatud võsa kokkuost ning kasvava võsa ost üle kogu Mandri-Eesti.
Väldi vahendajaid ja teeni hakkepuidu müügist õiglast müügitulu!
hakkepuidu müük

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjale

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjale nii kasvava võsa kui ka raiejäätmete näol on metsaomanike seas üha enam populaarsemaks muutumas. Kuna energiapuidu nõudlus ja puiduhakke tootjate arv aina kasvab, siis kerkib aasta-aastalt vaikselt ka hakkepuidu m3 hind
 
Puiduhakke nõudluse kasv on tingitud suuresti Euroopa Liidu otsusest hakata kivisöel töötavaid elektrijaamu ja katlamajasid järk-järgult sulgema. Viimased suhteliselt külmad talved ning taastuvenergia osakaalu suurenemine on puiduhakkel töötavate katlamajade ja elektrijaamade hakkepuidu vajadust oluliselt suurendanud.
 
Seetõttu on turule lisandunud hulganisti vahendajaid, kes üritavad metsaomanikelt esmapilgul vähemväärtuslikud raiejäätmed või kasvava võsa kokku osta, et need siis hiljem mõõduka vaheltkasuga tegelikule puiduhakke tootjale edasi müüa.
hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost virnastatud võsa, raiejäätmete ja kasvava võsa näol. Raiejäätmete kokkuost ja puiduhakke tootmine toimub kõva pinnasega teepeenral või laoplatsil, kuhu raskeveokid turvaliselt ligi pääsevad ning kus veokid vajadusel ka ümber pöörama mahuvad.

kasvava võsa ost
Kasvava võsa ost toimub hakitud puiduhakke puisteruumide (pm3) alusel. Sobilik võsamaterjal giljontiiniga lõikamiseks on 8+ meetri kõrgune ja puutüvede läbimõõduga 5 ~ 35 cm.
raiejäätmete ost
Raiejäätmete ost ebastandardsete tüveosade, puuvõrade, okste ja lõigatud alusmetsa näol toimub nii eelnevalt kokku veetuna, kui ka alles kokkuvedu vajavate raiejäätmetena.
virnastatud võsa ost
Virnastatud võsa ost toimub purustatud puiduhakke m3 põhjal. Eduka müügitehingu eelduseks on see, et võsamaterjal on laoplatsile kokku veetud ja seal korralikult virnastatud.
puiduhakke tootmine

Puiduhakke tootmine

Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine ning müük elektri- ja soojusenergia tootmiseks Mandri-Eestis. Toodame puiduhaket kahe tööstusliku hakkuriga Mus-Max 10, mille söötmisava laius on ~75 cm.

Hakkepuidu kokkuost

Raiejäätmete ja hakkepuidu ost toodetava puiduhakke m3 alusel
Virnastatud võsa kokkuost sujub ladusamalt kui müüja kirjeldab hinnapäringu vormis võimalikult täpselt võsavirna mõõtmeid, sortimenti ja lõikamise aega. Võimalusel saab päringuvormile lisada ka foto, mis annaks võsavirnast parema ülevaate. Lisaks tuleks päringus märkida katastritunnus või kinnistu aadress, kus võsavirn asub.

Ennem võsamaterjali virnastamist peaks arvestama sellega, et raskeveokid hiljem võsavirnale ligi pääseksid. Kuna virnastatud võsa hakkimine leiab aset otse laoplatsil, siis on tähtis, et sealne pinnas võimaldaks veokitel turvaliselt liigelda.  

Kasvava võsa kokkuost on võimalik juhul kui on täpselt teada, et kui suurel alal võsalõikust planeeritakse läbi viia ja milline on lõigatav sortiment. Päringuvormis palume võimalusel märkida kasvava võsa vanuse, umbmäärase kõrguse ja keskmise tüvede läbimõõdu.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Võsa kokkuost

Võsa kokkuost toimub nii virnastatud võsa kui ka alles kasvava võsana. Võsa virnastamisel teepervele tasuks jälgida seda, et võsavirna tüveosad asetseksid tee pool. Võsavirna enda kaugus teepervest võiks olla julgelt 1,5 ~ 2 meetrit.

Võsa virnastamisel tuleks arvestada sellega, et tööstuslik puiduhakkur saabub kohale reeglina veoautol, mis langetab võsavirna ja hakkuri vahele lavatsi, millele võsamaterjal otsapidi ennem hakkurisse söötmist kraanaga peale tõstetakse. Kui võsa on virnastatud teepervele liiga lähedale, siis tekib oht, et hakkurit vedav veok peab seisma keset teed ja võib seeläbi tekitada liiklusohtliku olukorra.

Hakkepuidu hakkimisel toodetud puiduhakke täpne kogus selgub pärast hakkimisprotsessi lõppu. Hakkepuidu sortimendist ja niiskusesisaldusest sõltuvad ka hakkepuidu kokkuostuhinnad. Lisaks võetakse arvesse lähima tarnepunkti või vahelao kaugust hakkematerjali laoplatsist.
võsa kokkuost

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost puiduhakke tootmise eesmärgil. Müügiks pakutava võsa puhul tasub tähele panna seda, et puutüvede läbimõõt algaks 5 ~ 8 sentimeetrist ja puude kõrgus alates kaheksast meetrist. Peenemate tüvede ja madalama kasvuga puude puhul ei pruugi võsa müük kasumlikuks osutuda, kuna võsamaterjali lõikuseks ja kokkuveoks tehtavad kulutused võivad ületada võimaliku tulu.

Kui 5+ sentimeetri jämeduste puude lõikuseks saab kasutada edukalt mehhaniseeritud giljotiini, siis peenema võsamaterjali lõikamiseks on vaja võsasaagidega varustatud võsamehi. Kuna võsameeste efektiivsus võrreldes giljotiiniga on madalam aga tõõjõukulud omakorda suuremad, siis ei pruugi võsa müük hakkepuiduks tulusaks osutuda.

Kasvava võsa ost toimub lõigatud võsamaterjali hakkimise tagajärjel toodetud puiduhakke puistekuupmeetrite (pm3) alusel. Seeteõttu selgub kasvava võsa hind alles pärast hakkimisprotsessi lõppu, kui hake on puistatud veoauto haagisel paiknevatesse konteineritesse ja selle maht on mõõdetav. Harvematel juhtudel toimub võsa kokkuost kokkuleppehinnaga ja juba ennem lõikustöödega alustamist.

Hakkepuidu müüjale

hakkepuidu hind
Toome põhjalikus hinnaülevaates teieni raiejäätmete ja virnastatud võsa kokkuostuhinnad, mis valitsesid aastatel 2022 - 2024.
kuidas onu endel võsa müües petta sai
Panime oma blogis kirja ühe tõsielulistel sündmustel põhineva lustliku loo, kuidas lihtne maamees vahendajate ohvriks langes.

Raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost virnastatud võsa, puulatvade- ja okste ning ebastandartsete puutüvede näol, mis ei leia kasutust saepalgina, ega sobi küttepuude lõhkumiseks. Puiduhakke tootmiseks on kõlbulik kogu sortiment, mis tekib võiksemate või suuremate raietööde käigus.

Hakkepuidu tootmiseks ei sobi aga tüved või kännud koos juureosadega, kuna need sisaldavad ohtralt liiva ja mulda, mis võivad kahjustada puiduhakkuri terasid. Kändude juurimise ja utiliseerimisega tegelevad selleks spetsialiseerunud ettevõtted.

Samuti ei sobi hakkepuiduks aastaid maapinnal vettinud puunotid, kuna neil puudub oluline kütteväärtus. Kõik muud värsked või metsakuivad raiejäätmed on aga hakkepuidu tootmiseks täiesti sobivad. Vajadusel selgub täpne raiejäätmete hind pärast hindaja poolt kohapeal antud hinnangut, kuid enamasti toimub raiejäätmete kokkuost üldise tariifi alusel.
raiejäätmete ost

Virnastatud võsa ost

Virnastatud võsa ost toimub aastaringselt, kuid olenevalt aastaajast võib virnastatud võsa hind mõneti varieeruda. Seda peamiselt põhjusel, et hakkepuidu nõudlus on suurem pigem sügisel ja talvekuudel, kui soojus- ja elektrienergia tootmine tõuseb. Suvekuudel tegelevad hakkepuidu kokkuostjad pigem puiduhakke varumisega vahelattu, kus seda ennem sügise saabumist vajaliku niiskustaseme saavutamiseks eelnevalt kuivatatakse.

Paljud hakkepuidu müüjad eelistavad aga virnastatud võsa müüa just värskelt lõigatuna, kuna kuivamisel tüvedest eralduv vesi vähendab hakkimise tulemusel toodetud puiduhakke mahtu. Tõetera on sellises väites tõesti olemas, kuid arvestada tuleks ka sellega, et juba vee väljutanud ja kuivanud võsavirna hakkimisel toodetud puiduhakke maht on väiksema massi tõttu omakorda õhulisem ning täidab ruumi paremini.

Igatahes selge on see, et värskelt lõigatud ja roheliste puulehtede või okastega võsavirnast hakitud puiduhaket otse katlamajja viia ei saa, kuna selline puidumass meenutab pigem rohelist salatit, millega päris kindlasti ei ole otsatrbekas katlaid kütta. Isegi kui keegi sellise alles rohelise võsavirna kokku ostab, siis viiakse hakitud võsamaterjal reeglina vahelattu kuivama või segatakse see seal juba kuivanud puiduhakkega läbi.

Juhul kui võsavirn koosneb valdavalt kuuseokstest, on hakkematerjali kiirmüük reeglina keeruline. Seda samuti põhjusel, et kuuseokkad sisaldavad valdavas osas vett. Suuremate raiejäätmete koguste korral virnastatakse okas- ja lehtpuuhunnikud tihtilugu eraldi. Sellisel juhul saab lehtpuuvirna juba peatselt ära hakkida ja okspuuvirna paariks-kolmeks kuuks kuivama jätta.

*Kasulikke näipunäiteid hakkepuidu müümiseks jagab ka metsafirmade metsaoksjon, mis selgitab oma veebilehel üksikasjalikult, kuidas müüa hakkepuitu ja virnastatud võsa ning kuidas giljotiiniga võsa lõigatakse.