Hakkepuidu müük otse tootjatele

Hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjatele tagab hakkepuidu müüjale õiglase turuhinna ning aitab vältida pealetükkivaid vahendajaid.

Hakkepuidu müük

Hakkepuidu müük on viimastel aastatel üha enam metsaomanike tähelepanu pälvinud, kuna puiduhakke tootjate ja tarbijate arv aina suureneb. 

Puiduhakke nõudlus on tingitud suuresti Euroopa Liidu otsusest hakata sulgema kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamajasid.

Seetõttu on turule tekkinud hulganisti vahendajaid, kes üritavad metsaomanikelt esmapilgul vähemväärtuslikku võsa üles osta, et see siis mõõduka vaheltkasuga tegelikule puiduhakke tootjale edasi müüa.

Õiglase turuhinna tagab siiski puiduhakke tootja, kellel on olemas isiklikud puiduhakkurid ning toodangu realiseerimiseks otselepingud koostootmisjaamade või katlamajadega.

Väldi vahendajaid ja teeni hakkepuidu müügist õiglast tulu!
hakkepuidu müük

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjatele

Hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjatele võib oodatust tulusamaks osutuda,
kuna puiduhakke tootjad maksavad ainsana reaalset turuhinda.

kasvava võsa müük

Kasvava võsa müük

Kasvava võsa müük toimub väljatuleku alusel. Ideaalne võsa hakkepuidu tootmiseks oleks vähemalt 7-8 meetri kõrgune, mille minimaalseks diameetriks on 5 cm.
virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa müük toimub arvestusliku hakkepuidu mahu põhjal. Eelduseks on see, võsa on metsast välja toodud ning kokkuveo platsil ladustatud.
raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük mittestandardsete tüvede, puuvõrade või alusmetsa näol võib toimuda eelnevalt kokku kogutuna, kuid ka kogumata jäätmetena.
võsastunud rohu- ja põllumaa müük

Võsastunud rohu- ja põllumaa müük

Võssa kasvanud rohu- ja põllumaa müük puiduhakke tootjatele tagab nende maade ülestöötamise ning väärtustamise ka tulevikus.

Hakkepuidu ostjad

karo mets
Karo Mets OÜ
Pärnumaa metsafirma
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
latesto
Latesto OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
renlog eesti
Renlog Eesti OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
raja k.t.
Raja K.T. OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
lumbar
Lumbar OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük

Hakkepuidu hind

Hakkepuidu hind on viimasel ajal mõnevõrra langenud. Kui 2019. aastal maksti metsaomanikule kuupmeetri virnastatud võsa eest veel 8 eurot, siis 2021. aastal võib 7 eurot pidada väga heaks hinnaks.

Kuna koostootmisjaamad ja katlamajad on leidnud võimaluse puiduhaket Lätist odavamalt sisse tuua, siis võivad hinnad kohalikul turul veelgi langeda.

Energiavõsa hinnalangus on tingitud ka üleüldisest majanduse jahenemisest ja energiavajaduse vähenemisest. 

Seetõttu on elektri ja soojuse koostootmisjaamade tootmismahud väiksemad ning üldine vajadus puiduhakke järele vähenenud. Kahjuks jätab see jälje ka hakkepuidu kokkuostuhindadele.
hakkepuidu hind

Kasvava võsa hind

Kasvava võsa hind oleneb esmalt selle vanusest ja lõigatava materjali diameetrist. Giljotiiniga lõikamiseks oleks ideaalne võsa vanus vähemalt  kümmekond aastat ja lõigatava materjali diameetriks viis või rohkem sentimeetrit. Sellistele parameetritele vastav võsa võiks olla 7-8 meetri kõrgune.

Teiseks oluliseks võsa hinna kujundajaks on selle asukoht lähima kokkuostupunkti suhtes. Transpordikulud osutuvad hakkepuidu hinna kujunemisel tihtilugu vägagi määravaks. Kuna hakkepuidust toodetav puiduhake valmib reeglina hakkepuidu kokkuveoplatsil või selle vahetus läheduses on puiduhakke tarnepunkti kaugus hinna kujunemisel äärmiselt oluline.

Seetõttu ongi metsaomaniku jaoks esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi, kuna kokkuostjate logistiline võimekus ja nende lepinguliste lõpptarnijate asukoht vägagi erinev.

Eelnevast lähtudes jääb kasvava võsa hind 1,5 euro kuni 3 euro vahemikku metsast väljatoodud võsa kuupmeetri eest. Võssa kasvanud maa hektari hind jääb 1000 euro kuni 1500 euro piirimaile. Maa müügi korral määrab selle hinna kasvava võsa vanus ja diameeter. Lisaks veel pinnase viljakus ja metsamaa asukoht lähimate kokkuostupunktide suhtes.

Hinnapäring

Konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga!
Hakkepuidu müük konkureerivatele puiduhakke tootjatele garanteerib hetkel kõrgeima turuhinna ja välistab hakkepuidu vahendajad.

Kirjeldage hinnapäringus võimalikult täpselt müügiks pakutava hakkepuidu kogust ja selle asukohta. Kasvava võsa puhul piisab katastrinumbrist.

Lisaks tuleb arvestada sellega, et raskeveokid objektile ligi pääseksid. Vajalikud kokkulepped transpordiks kasutatavate teede ja maade omanikega sõlmivad hakkepuidu ostjad reeglina ise.

Kasvava võsa raieõiguse müük

Kasvava võsa raieõiguse müük toimub võsa kuupmeetri väljatuleku alusel. Ennem võsalõikusega alustamist lepivad raieõiguse müüja ja ostja lõigatud võsa kuupmeetri hinnas kokku.

Hakkepuiduks sobiva võsa lõikus toimub tavaliselt giljotiiniga, harvemini ka harvesteri lõikepeaga. Lõigatud võsa toob metsast välja forwarder ja ladustab selle varem ettevalmistatud laoplatsile.

Kuna hakkepuidu purustamine toimub laoplatsil, siis peaks pinnas olema sobiv raskeveokitele, mis hakkepuitu purustavad ja transpordivad.

Kui maapind rasketehnika ligipääsu ei võimalda, siis virnastatakse võsa äraveoteede lähedale ja purustatakse sealsamas teeservas.
Loe lisaks: Raieõiguse müük
kasvava võsa raieõiguse müük