HAKKEPUIDU MÜÜK

Hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjale, kes omab otselepinguid katlamajade ja koostootmisjaamadega ning garanteerib müüjale konkurentsivõimelise turuhinna. Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine tööstuslike puiduhakkuritega. Raiejäätmete ja virnastatud võsa kokkuost ning kasvava võsa ost üle kogu Mandri-Eesti.

Väldi vahendajaid ja teeni hakkepuidu müügist õiglast müügitulu!
hakkepuidu müük

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjale

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjale nii võsa kui ka raiejäätmete näol on metsaomanike seas üha enam populaarsemaks muutumas. Kuna puiduhakke nõudlus ja selle tootjate arv aina kasvab, siis kergitab tihe konkurents otseloomulikult ka hakkepuidu kokkuostuhindu.
 
Puiduhakke nõudluse kasv on tingitud suuresti Euroopa Liidu otsusest hakata kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamajasid sulgema. Lisaks on üleüldine elektrienergia nappus  ja viimased suhteliselt külmad talved puiduhakkel töötavate katlamajade ja koostootmisjaamade energiapuidu vajadusi oluliselt suurendanud.
 
Seetõttu on turule lisandunud hulganisti vahendajaid, kes üritavad metsaomanikelt esmapilgul vähemväärtusliku võsa ja raiejäätmed poolmuidu kokku osta, et need siis hiljem mõõduka vaheltkasuga tegelikule puiduhakke tootjale edasi müüa.
hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost eelnevalt virnastatud võsa ja raiejäätmete ning alles kasvava võsa näol. Raiejäätmete kokkuost ja puiduhakke tootmine toimub kõva pinnasega teepeenral või laoplatsil, kuhu veokid turvaliselt ligi pääsevad.

kasvava võsa müük

Kasvava võsa müük

Kasvava võsa ost toimub hakitud puiduhakke puisteruumide alusel. Sobilik võsamaterjal giljontiiniga lõikamiseks on mõne meetri kõrgune ja tüvede läbimõõduga alates 5 ~ 8 cm.
virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa ost toimub purustatud puiduhakke mahu (pm3) põhjal. Eduka müügitehingu eelduseks on see, et võsamaterjal oleks laoplatsile välja toodud ja seal korralikult virnastatud.
raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük

Raiejäätmete ost ebastandardsete tüveosade, puuvõrade, okste ja lõigatud alusmetsa näol toimub nii eelnevalt kokku kogutuna, kui ka alles kogumist vajavate raiejäätmetena.
puiduhakke müük

Puiduhakke müük

Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine ning müük elektri- ja soojusenergia tootmiseks üle Eesti. Toodame puiduhaket kahe tööstusliku hakkuriga Mus-Max 10, mille söötmisava laius on ~75 cm.

Hakkepuidu kokkuost

Hakkepuidu ja raiejäätmete kokkuost toimub puisteruumide alusel
Virnastatud võsa ja raiejäätmete müük toimub ladusamalt kui kirjeldada hinnapäringu vormis võimalikult täpselt virna mõõtmeid ja sortimenti, millest oksahunnik koosneb. Lisaks tuleks märkida ka kinnistu aadress või katastritunnus, kus oksavirn asub.

Juba ennem võsa virnastamist peaks arvestama sellega, et raskeveokid hiljem oksahunnikule ligi pääseksid. Kuna hakkepuidu kokkuost ja kogu hakkimisprotsess leiab aset laoplatsil, siis on tähtis see , et sealne pinnas võimaldaks veokitel turvaliselt liigelda.  

Kasvava võsa müük on võimalik juhul, kui on täpselt teada, et kui suurel alal võsalõikust planeeritakse läbi viia ja milline on lõigatav sortiment. Päringuvormis palume võimalusel märkida kasvava võsa vanus ja umbmäärane kõrgus ning keskmine tüvede läbimõõt.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Hakkepuidu hind

Hakkepuidu hind purustas 2022. aastal kõik senised hinnarekordid. Kui eelnenud aastatel kõikus puiduhakke puisteruumi maksimaalne kokkuostuhind 7 ~ 12 euro vahemikus, siis 2022. aasta sügiseks oli puiduhakke hind kerkinud pea 30 euroni.

Enneolematult kõrge hakkepuidu ja raiejäätmete hind oli tingitud soojus- ja elektrienergia tootmiseks kasutatava puiduhakke nõudluse kasvust ja energiapuidu nappusest. Soodne puiduhakke hind ärgitas aga omakorda metsaomanikke teostama raieid, mida varem kõrgete ülestöötamiskulude tõttu vähemtähtsateks peeti. 

Seetõttu tekkiski 2022. aasta lõpuks turul nö puiduhakke uputus, mille tagajärjel hakkasid langema ka hakkepuidu kokkuostuhinnad. 2023. aasta sügise hakul jääb hakkepuidu hind 13 ~ 15 euro vahemikku. Hinnaskaala alumises otsas on värskelt lõigatud võsamaterjal ja kõrgemas otsas juba paar kuud või rohkem kuivanud võsa.
hakkepuidu hind

Kasvava võsa hind

Kasvava võsa hind oleneb selle vanusest, sortimendist ja tüvede diameetrist. Kasvava võsa ost giljotiiniga lõikamiseks tuleb kõne alla juhul, kui lõigatavate tüvede diameeter algab 5 ~ 8 sentimeetrist. Maksimaalne giljotiini lõikelaius on ca 35 cm. Sellistele parameetritele vastav puistu peaks olema vähemalt 6 ~ 8 meetrit kõrge ja 10+ aasta vanune.
 
Teiseks oluliseks võsa hinda kujundavaks argumendiks on selle asukoht lähima kokkuostupunkti suhtes. Transpordikulud osutuvad hakkepuidu hinna kujunemisel tihtilugu vägagi määravaks. Kuna hakkepuidust toodetav puiduhake purustatakse reeglina otse kokkuveoplatsil või selle vahetus läheduses on hakkepuidu hinna kujunemisel puiduhakke tarnepunkti või vahelao kaugus äärmiselt oluline.
 
Kasvava võsa hind jääb kütteperioodil 6 ~ 8 euro vahemikku metsast väljatoodud võsa hakke puisteruumi (pm3) eest. Suvekuudel kui katlamajade tootmisvõimsused vähenevad, võivad hinnad langeda 3 ~ 5 euro piirimaile. Võssa kasvanud maa hektari hind jääb 4000 ~ 8000 euro vahemikku. Maa müügi korral määrab selle hinna kasvava võsa sortiment, vanus, kõrgus ja tüvede läbimõõt. Lisaks veel pinnase viljakus ja metsamaa asukoht lähimate kokkuostupunktide või vaheladude suhtes.
Loe meie blogist:
Kuidas onu Endel hakkepuitu müües haledalt petta sai
kuidas onu endel hakkepuitu müües petta sai

Kasvava võsa müük

Kasvava võsa kokkuost toimub purustatud võsamaterjali puisteruumide (pm3) alusel. Ennem võsalõikusega alustamist lepivad hakkepuidu müüja ja ostja raieõiguse võõrandamise lepingus kokku puiduhakke m3 hinna.
 
Puiduhakke ost energiavõsa lõikuse näol toimub tavaliselt giljotiini ja võsasae kaasabil. Seejärel toob metsaveotraktor lõigatud võsamaterjali metsast välja ja ladustab selle varem ettevalmistatud laoplatsile.

Kuna hakkepuidu purustamine ja puiduhakke kokkuost toimub otse laoplatsil, siis peaks sealne pinnas olema turvaline raskeveokitele, mis võsamaterjali hakivad ja transpordivad.

Juhul, kui maapind rasketehnika ligipääsu ei võimalda, siis virnastatakse võsamaterjal äraveoteede vahetusse lähedusse ja purustatakse sealsamas teeservas.
kasvava võsa ost

Virnastatud võsa hind

Virnastatud võsa hind on teema, mis pakub suurt huvi paljudele metsaomanikele. Kuna virnastatud võsa ost toimub reeglina juba purustatud võsa puisteruumide (pm3) põhjal, siis on metsaomanikul endal üsna raske arvestuslikku puisteruumide kogust ennem võsamaterjali purustamist ette ennustada.
 
Siinkohal anname metsaomanikele lihtsa arvutuskäigu, kuidas virnastatud võsa müük lihtsamaks teha ja arvestuslik puiduhakke puisteruumide maht eelnevalt võsahunniku kuupmeetrite alusel välja arvutada.
 
Esmalt peaks teadma seda, et kui mitu kuupmeetrit virnastatud võsa meil laoplatsil on. Selleks korrutame võsavirna laiuse selle pikkusega ja saadud tulemuse omakorda oksahunniku kõrgusega. Näiteks (4 x 15)x 3 = 180 m3.

Hakkepuidu koefitsient

Järgmiseks saame välja arvutada oksahunniku mahu tihumeetrites (tihe meeter), ehk siis õhuvahedeta puidu massi. Selleks peame eelneva tehte tulemusel saadud võsahunniku mahu kuupmeetrites läbi korrutama virnatäiuse koefitsiendiga 0,2 (180 x 0,2 = 36 tm).
 
Mida suurema läbimõõduga on virnas ladustatud materjal, ehk mida vähem on hunnikus õhku, seda suurem on ka virnatäiuse koefitsient. Mõnemeetrise võsa puhul jääb see 0,2 - 0,3 piirimaile. Päris sõrmejämeduse oksarisu puhul kasutatakse koefitsiendina 0,15.
 
Teades võsavirna tihedat mahtu (tm), tuleb appi hakkepuidu koefitsient, et välja arvutada arvestuslik puisteruumide kogus. Selleks peame teadma, et ühest tihumeetrist puidust saab ca 2,8 puisteruumi (pm3) puiduhaket. Niisiis korrutame võsahunniku mahu tihumeetrites hakkepuidu koefitsiendiga 2,8 (36 x 2,8 = 100,8 pm3).
 
Eelnevate tehete tulemusel oleme teada saanud oksavirna purustamise tagajärjel toodetava puiduhakke puisteruumide mahu, mis on 100,8 m3. Lõpetuseks jääb vaid üle see korrutada puiduhakke kokkuostuhinnaga. Hakkepuidu ja raiejäätmete hind oli 2022. aasta lõpus ca 22 eurot. Tulemuseks saame 2217,16 eurot puhtalt kätte.