HAKKEPUIDU MÜÜK

Hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjatele garanteerib müüjale hetkel parima hinna turul. Raiejäätmete kokkuost ja kasvava võsa ost on puiduhakke tootjate peamine tegevusvaldkond. Väldi tüütuid vahendajaid ja teeni hakkepuidu müügist õiglast tulu!

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjatele

Hakkepuidu müük on viimastel aastatel metsaomanikele üha enam kasumlikumaks osutunud, kuna puiduhakke tarbijate ja tootjate arvukus aina suureneb ning tihe konkurents kergitab ka kokkuostuhindu.

Puiduhakke nõudluse kasv on tingitud suuresti Euroopa Liidu otsusest hakata sulgema kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamajasid. Lisaks on viimased suhteliselt külmad talved koostootmisjaamade töökoormust oluliselt suurendanud.

Seetõttu on turule lisandunud ka hulganisti vahendajaid, kes üritavad metsaomanikelt esmapilgul vähemväärtuslikku võsa kokku osta, et see siis mõõduka vaheltkasuga tegelikule puiduhakke tootjale edasi müüa.

Kasvava võsa kokkuost parima hinnaga on siiski nende puiduhakke tootjate võimuses, kes omavad isiklikke puiduhakkureid ja toodandu realiseerimiseks vajalikke otselepinguid koostootmisjaamade ning katlamajadega.
hakkepuidu müük

Hakkepuidu müümine

Hakkepuidu müümine võib toimuda nii eelnevalt virnastatud võsamaterjali kui ka alles kasvava võsa raieõiguse müügina. Hakkepuidu kokkuost toimub ka raiejäätmete ja võssa kasvanud maade näol.

kasvava võsa müük

Kasvava võsa müük

Kasvava võsa müük toimub hakke puisteruumi alusel. Ideaalne võsa hakkepuidu tootmiseks on vähemalt mõne meetri kõrgune ja tüved diameetriga alates 5 cm.
virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa müük

Virnastatud võsa müük toimub puiduhakke mahu (pm3) põhjal. Eelduseks on see, et võsamaterjal on metsast välja toodud ning kogumisplatsil ladustatud.
raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük

Raiejäätmete müük ebastandardsete tüvede, puuvõrade ja alusmetsa näol võib toimuda nii eelnevalt kokku kogutuna, kuid ka alles kogumist vajavate jäätmetena.
võsastunud maa müük

Võsastunud maa müük

Võssa kasvanud rohu- ja põllumaa müük puiduhakke tootjatele tagab nende maade ülestöötamise ning väärtustamise ka tulevikus.

Hakkepuidu kokkuost

Hakkepuidu ja raiejäätmete kokkuost toimub kogu Mandri-Eestis. Eesti suuremad puiduhakke tootjad omavad otselepinguid katlamajadega ja varustavad neid puiduhakkega, mis on tihtilugu meile nii iseenesestmõistetava toasooja tootmisel soojusenergia allikaks.

metsahake oü
Metsahake OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
oü reinpaul
OÜ Reinpaul
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
renlog eesti oü
Renlog Eesti OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
raja k.t. oü
Raja K.T. OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük
lumbar oü
Lumbar OÜ
Puiduhakke tootja
 • Võsa kokkuost
 • Kasvava võsa ost
 • Virnastatud võsa ost
 • Raiejäätmete ost
 • Hakkepuidu ost
 • Puiduhakke müük

Hakkepuidu hind

Hakkepuidu hind on 2022. aastal püstitamas uusi hinnarekordeid. Kui eelnenud aastatel on metsaomanikule virnastatud võsa hakke puisteruumi eest makstud maksimaalselt 7 ~ 8 eurot, siis hetkel küündivad puiduhakke puisteruumi (pm3) kokkuostuhinnad 20 ~ 22 euroni.

Sõltuvalt asukohast, kogusest ja kuivuse astmest, võib maksimaalne kokkuostuhind kerkida kuni 24 euroni. Enneolematult kõrged kokkuostuhinnad on tingitud elektri- ja soojusenergia tootmiseks kasutatava puiduhakke nõudluse kasvust ja toorme nappusest.

Lähtudes eelpool väljatoodust, siis käesoleval aastal oleks metsaomanikul õige aeg teostada erinevaid harvendus- ja valgusraieid. Lisaks tasuks kaaluda sanitaarraiete vajalikkust, et raiuda metsast välja vigastatud ja surnud puud. Lisaks soodsale hakkepuidu kokkuostuhinnale suureneb raiete tulemusel metsa tootlikus ja seetõttu ka väärtus.
hakkepuidu hind

Kasvava võsa hind

Kasvava võsa hind oleneb esmalt selle vanusest ja lõigatava materjali diameetrist. Giljotiiniga lõikamiseks oleks ideaalne võsa vanus vähemalt  kümmekond aastat ja lõigatava materjali diameetriks viis või rohkem sentimeetrit. Sellistele parameetritele vastav võsa võiks olla mõne meetri kõrgune.

Teiseks oluliseks võsa hinna kujundajaks on selle asukoht lähima kokkuostupunkti suhtes. Transpordikulud osutuvad hakkepuidu hinna kujunemisel tihtilugu vägagi määravaks. Kuna hakkepuidust toodetav puiduhake purustatakse reeglina hakkepuidu kokkuveoplatsil või selle vahetus läheduses on hinna kujunemisel puiduhakke tarnepunkti või vahelao kaugus äärmiselt oluline.

Seetõttu ongi metsaomaniku jaoks esmatähtis koguda konkureerivaid hinnapakkumisi, kuna kokkuostjate logistiline võimekus ja nende lepinguliste lõpptarnijate asukoht on vägagi erinev.

Kasvava võsa hind jääb kütteperioodil 10 ~ 15 euro vahemikku metsast väljatoodud võsa hakke puisteruumi (pm3) eest. Suvekuudel kui katlamajade tootmisvõimsused vähenevad, võib hind taaskord langeda 8 ~ 12 euro piirimaile. Võssa kasvanud maa hektari hind algab alates 4000 eurost. Maa müügi korral määrab selle hinna kasvava võsa vanus, kõrgus ja tüvede läbimõõt, ehk siis kasvava metsa tagavara. Lisaks veel pinnase viljakus ja metsamaa asukoht lähimate kokkuostupunktide ja vaheladude suhtes.

Hakkepuidu hinnapäring

Konkureerivad hinnapakkumised üheainsa hinnapäringuga!
Virnastatud võsa ja raiejäätmete müügi korral proovige hinnapäringus võimalikult täpselt kirjeldada virna mõõtmeid ja millest see valdavalt koosneb. Lisaks ärge unustage lisamast virna asukohta ja kasvava võsa puhul selle katastritunnust.

Kasvava võsa müümisel on tähtis teada, et kui suurel alal planeeritakse võsalõikust läbi viia ja milline on lõigatav sortiment. Võimalusel lisada juurde ka selle vanus, oletatav kõrgus ja keskmine tüvede diameeter.

Lisaks peaks juba eelnevalt läbi mõtlema selle, et kas ja kuidas raskeveokid kogumisplatsile ligi pääsevad. Kuna hakkimisprotsess toimub otse objektil, siis on tähtis, et sealne pinnas võimaldaks veokitel turvaliselt liigelda. 
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Kasvava võsa kokkuost

Kasvava võsa raieõiguse ost toimub purustatud võsamaterjali puisteruumi (pm3) alusel. Ennem võsalõikusega alustamist lepivad müüja ja ostja raieõiguse võõrandamise lepingus puiduhakke kuupmeetri hinnas kokku.

Hakkepuiduks sobiva võsa lõikus toimub tavaliselt giljotiiniga ja harvemini ka harvesteri lõikepeaga. Lõigatud võsamaterjali toob metsast välja forwarder ja ladustab selle varem ettevalmistatud kogumisplatsil.

Kuna hakkepuidu purustamine toimub laoplatsil, siis peaks pinnas olema sobiv raskeveokitele, mis võsamaterjali purustavad ja transpordivad. Juhul kui maapind rasketehnika ligipääsu ei võimalda, siis virnastatakse võsa äraveoteede lähedusse ja purustatakse sealsamas teeservas.

NB: Sõrmejämedune ja inimesekõrgune võsa giljotiiniga lõikamiseks ei sobi!
kasvava võsa ost

Virnastatud võsa hind

Virnastatud võsa hind on teema, mis pakub suurt huvi paljudele metsaomanikele. Kuna hakkepuidu kokkuostjad pakuvad reeglina hinda juba purustatud võsa puisteruumile (pm3), siis on meil endil üsna raske arvestuslikku puisteruumide kogust ennem purustamist silma järgi hinnata.

Siinkohal anname metsaomanikele lihtsa nipi, kuidas virnastatud võsa kuupmeetrite alusel välja arvutada arvestuslik puiduhakke puisteruumide maht ja seejärel oletatav tulu virnastatud võsa müügist.

Esmalt peaks teadma seda, et kui mitu kuupmeetrit virnastatud võsa meil teeääres on. Selleks korrutame võsavirna laiuse selle pikkusega ja saadud tulemuse omakorda oksahunniku kõrgusega. Näiteks (4 x 15)x 3 = 180 m3.

Järgmiseks saame välja arvutada võsahunniku mahu tihumeetrites (tihe meeter), ehk siis õhuvahedeta puidu massi. Selleks peame eelneva tehte tulemusel saadud oksahunniku mahu kuupmeetrites läbi korrutama koefitsendiga 0,2 (180 x 0,2 = 36 tm).

Mida jämedam on virnas ladustatud materjali diameeter, ehk mida vähem on hunnikus õhku, seda suurem on ka koefitsent. Tavapärase mõnemeetrise võsa puhul jääb see siiski 0,2 - 0,3 piirimaile. Päris sõrmejämeduse oksarisu puhul kasutatakse koefitsendina 0,15.

Teades võsavirna tihedat mahtu (tm), on järgmiseks võimalik välja arvutada arvestuslik puisteruumide kogus. Selleks peame teadma, et ühest tihumeetrist puidust tuleb ca 2,8 puisteruumi (pm3) puiduhaket. Niisiis korrutame oma võsahunniku mahu tihumeetrites koefitsendiga 2,8 (36 x 2,8 = 100,8 pm3).

Eelnevate tehete tulemusel oleme teada saanud oksavirna purustamise tagajärjel toodetava puiduhakke puisteruumide mahu, mis on 100,8 pm3. Lõpetuseks jääb vaid üle see korrutada puiduhakke kokkuostuhinnaga, mis on 2022. aasta lõpus ca 22 eurot. Tulemuseks saame 2217,16 eurot puhtalt kätte.
Loe meie blogist:
Kuidas onu Endel hakkepuitu müües haledalt petta sai
kuidas onu endel hakkepuitu müües petta sai