HAKKEPUIDU HIND

Hakkepuidu hind on liikunud viimastel aastatel justkui lõbusõidurong Ameerika mägedel. Kui aastal 2018. oli hakkepuidu m3 hind 3 - 7 euro vahemikus, siis 2022. aasta lõpurirgel olid hakkepuidu kokkuostuhinnad Harjumaal ja Põhja-Eestis kerkinud juba 28 euroni. 2023. aasta lõpuks oli virnastatud võsa hind langenud 16 euroni.
Väldi vahendajaid ja teeni hakkematerjali müügist õiglast turuhinda!
hakke hind

Hakkepuidu hind aastal 2024

Hakkepuidu hind on pärast kütteperioodi lõppemist saavutanud oodatult oma suvise madalseisu, kus olenevalt piirkonnast küündib puiduhakke maksimaalne kokkuostuhind vaevu 13 euro piirimaile.

Puiduhakke m3 hind on võrreldes aasta algusega mõne euro võrra odavneneud ja ennem kolmandat kvartalit ei ole hakkepuidu turul positiivseid hinnamuutusi põhjust ette ennustada. 

Virnastatud võsa hind on soojakraadide saabudes langenud, kuna katlamajade tootmisvõimsus on oluliselt vähenenud ja elektienergia tarbimine on suvekuudel väiksem. Hinnaeelise annab tee äärde virnastatud kuiv hakkematerjal, mis on ilma roheliste puulehtede või okasteta.

Hakke hind on erinev ka piirkonniti. Kuna Lõuna-Eestis suuri elekrtri- ja soojusenergia koostootmisjaamu ei ole, siis veetekse enamus puiduhakkest regioonist välja. 
hakkepuidu hind
Kõrgemate transpordikulude tõttu jääb Lõuna-Eestis hakkepuidu kokkuostuhind suvekuudel 10 euro piirimaile. Põhja-Eestis ja Harjumaal on transpordikulud väiksemad, kuna katlamajad on lähemal ja puiduhakke kokkuostuhind võib seal küündida isegi 13 euroni.

Kasvava võsa hind jääb juunikuus 1,5 - 3 euro vahemikku, lõigatud võsamaterjalist toodetud puiduhakke m3 eest. Juhul kui müüa võsastunud maad, siis kasvava võsa hind on ca 2000 - 4000 eurot hektar. Hinna kujunemisel mängib suurt rolli lõigatava hakkematerjali arvestuslik maht ja lähima tarnepunkti või vahelao kaugus konkreetsest kinnistust.
Hakkepuidu kokkuostuhinnad on uuendatud 6. juuni 2024
Puiduhakke hinnainfot aitab koostada vahendustasuta metsaoksjon METSAOSTJAD.ee

Hakkepuidu m3 hind 2022-2023

Hakkepuidu m3 hind ei tähenda mitte virnastatud võsa ja raiejäätmete kuupmeetri hinda, vaid sellest juba hakitud puiduhakke puistekuupmeetri (pm3) maksumust. Alles pärast hakkematerjali purustamist selgub toodetud puiduhakke lõppkogus, mille põhjal väljastatakse kliendile hakkepuidu ostu-müügi akt.
hakkepuidu m3 hind 2022

Hakkepuidu m3 hind 2022

2022. aasta alguses küündis hakkepuidu m3 hind 12 - 13 euroni. Toona võis pidada seda heaks hinnaks, kuna ei olnud veel kaugel need ajad kui hakke hind püsis 3 - 7 euro vahemikus. Senine hakkematerjali hinnatõus oli tingitud eeskätt Euroopa Liidu otsusest, hakata järk-järgult kivisöel töötavaid katlamaju sulgema.

Pärast veebruarikuist Venemaa relvajõudude täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse, hakkasid Euroopa riigid üha enam oma energiajulgeoluku pärast muret tundma. Juulikuus rakendunud täielik saematerjali impordikeeld ida suunalt hakkas aga puiduturul üha enam segadust tekitama.

Konkurents ümarmaterjali varumisel tihenes ja ühes sellega kallinesid ka metsamaterjali kokkuostuhinnad. Tingituna metsamaterjali hinnatõusust ja maagaasi m3 hinna kallinemisest hakkasid kiiresti tõusma ka küttepuude ja hakkepuidu kokkuostuhinnad. Tipu saavutasid need oktoobrikuus, kui hakkepuidu m3 hind küündis 28 euroni.
hakkepuidu m3 hind 2023

Hakkepuidu m3 hind 2023

2023. aasta alguses hakkas hakkepuidu m3 hind tasapisi langema. Krõbedate külmakraadide kartuses olid katlamajad oma laod täis varunud, kuid kardetud külmakraade ei olnud saabunud ja elektrienergia puudujääki ei olnud Eestis tekkinud. 

Aasta alguses toimunud esimese hinnalanguse tulemusel jäi olenevalt piirkonnast hakkepuidu kokkuostuhind 16 - 18 euro vahemikku. Kütteperioodi lõpukus oli hind langenud juba 10 - 13 euro piirimaile, kuhu see ka suvekuudeks püsima jäi. Hakkepuidu turul valitses suure kasumi lootuses lõigatud võsamaterjali üleküllus ja kokkuostjad ootasid turu selginemist.

Mõningase muutuse kokkuostuhindades tõi alles aasta viimane kvartal, kui katlamajad hakkasid valmistuma eelseisvaks kütteperioodiks ja sadamates hoogustus puiduhakke väljavedu teistesse Euroopa riikidesse. 2023. aasta viimastel kuudel varieerus hakkepuidu m3 hind regiooniti 13 - 16 euro vahemikus.

Hakkepuidu hinnapäring

Hakkepuidu hinnapäringus palume selgelt välja tuua hakkematerjali asukoht ja see, et kas võsavirn paikneb põllul, hoovialal või on juba ilusasti tee äärde virnastatud.

Hakkepuidu hinnapakkumise koostamisel tuleb kasuks ka teadmine, et millal hakkematerjal lõigatud on ja kas tegu on pigem okaspuu või lehtpuu materjaliga.

Hinnapakkumist võib küsida ka alles koondamata võsamaterjali kokkuveoks ja hakkimiseks. Sellisel juhul peaks võsamaterjali maht olema piisavalt suur, et selle kokkuvedu osapooltele kasumlik oleks.

Lisaks koostame hinnapakkumisi kasvava võsa lõikuseks, hakkematerjali kokkuveoks ja selle hakkimiseks.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Puiduhakke hind

Hakkepuidu nõudlust ja seeläbi ka puiduhakke hinda dikteerivad Eesti suuremad katlamajad ning elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamad. Hooajati veetakse suuremates kogustes puiduhaket ka erinevatele sadamakaidele, kust seda laevadega valdavalt Põhja-Euroopa riikidesse transpordidakse.

Kui suuremad katlamajad maksavad puiduhakke tarnijatele hakkest toodetud soojusenergia megavatt-tunni alusel, siis sadamakaile ja väiksematele tarbijatele tarnitakse haket puiduhakke kuupmeetri hinnaga. Puiduhakke m3 hind sõltub suuresti hetkel turul valitsevatest hakkematerjali kokkuostuhindadest, kuid tänasel päeval jääb see enamasti 20+ euro piirimaile.

Puiduhakke hind sõltub selle soovitud niiskustasemest, puiduhakke kogusest ja tarnepunkti kaugusest puiduhakke vahelao suhtes.
puiduhakke hind

Virnastatud võsa hind

Virnastatud võsa hind on teema, mis pakub suurt huvi paljudele metsaomanikele. Kuna virnastatud võsa ost toimub reeglina juba hakitud võsavirna kuupmeetrite ehk puisteruumide (pm3) alusel, siis on metsaomanikul endal üsna raske arvestuslikku puiduhakke m3 kogust ennem võsamaterjali hakkimist ette ennustada.
 
Siinkohal anname metsaomanikele lihtsa arvutuskäigu, kuidas ennustatav puiduhakke kuupmeetrite maht ja seeläbi ka virnastatud võsa hind ennem hakkimisprotsessiga alustamist võsavirna kuupmeetrite põhjal ise välja arvutada.

Esmalt peaks teadma seda, et kui mitu kuupmeetrit virnastatud võsa meil kokku kuhjatud on. Selleks korrutame virnastatud võsa laiuse võsavirna pikkusega ja saadud tulemuse omakorda võsamaterjali kõrgusega. Näiteks (4 x 15)x 3 = 180 m3.

Virnatäiuse koefitsient

Järgmiseks saame välja arvutada võsavirna mahu tihumeetrites (tihe meeter), ehk siis õhuvahedeta puidu massi. Selleks peame eelneva tehte tulemusel saadud võsamaterjali mahu kuupmeetrites läbi korrutama virnatäiuse koefitsiendiga 0,15 (180 x 0,15 = 27 tm).
 
Mida suurema läbimõõduga on virnas ladustatud võsamaterjali tüvede läbimõõt, ehk mida vähem on hunnikus õhku, seda suurem on ka virnatäiuse koefitsient. Käsivarrejämeduse võsamaterjali puhul jääb see 0,15 - 0,2 piirimaile. Juhul kui tegu on võsamaterjaliga, milles tüvede diameeter on valdavalt 15+ cm, siis võib koefitsiendna kasutada juba 0,3.

Hakkepuidu koefitsient

Teades võsavirna mahtu tihumeetrites, tuleb appi võtta hakkepuidu koefitsient, et välja arvutada arvestuslik hakitud puiduhakke kuupmeetrite maht. Selleks peame teadma, et ühest tihumeetrist puidust saab ca 2,8 m3 puiduhaket. Niisiis korrutame võsavirna mahu tihumeetrites hakkepuidu koefitsiendiga 2,8 (27 x 2,8 = 75,6 m3).
 
Eelnevate tehete tulemusel oleme teada saanud võsavirna hakkimise tagajärjel toodetava puiduhakke arvestusliku kuupmeetrite mahu, mis on 75,6 m3. Lõpetuseks jääb vaid üle see korrutada puiduhakke kokkuostuhinnaga. Oletame, et hetkel on see 15 eurot kuupmeeter ja korrutades arvestuslikud puiduhakke kuupmeetrid selle summaga läbi, saame tulemuseks 75,6 x 15 = 1134 eurot puhtalt kätte.
Hakkepuidu müüjale
hakkepuidu müük
Hakkepuidu ja raiejäätmete müümine otse puiduhakke tootjale tagab hakkematerjali või kasvava võsa müügist maksimaalse tulu.
kuidas onu endel võsa müües petta sai
Toome oma blogis teieni ühe tõestisündinud lustaka loo sellest, kuidas onu Endel virnastatud võsa müües vahendajalt petta sai.

Raiejäätmete hind

Raiejäätmeteks nimetatakse ümarmaterjali järkamisel tekkivad jäätmed. Näiteks puuoksad, ladvad ja ebastandardsed või mädanikukahjustusega tüveosad. Lisaks veel alusmetsa lõikuse käigus tekkinud võsamaterjal.

Raiejäätmete hind puuokste ja tüvede näol kuulub üldise hakkepuidu kokkuostuhinna alla, kuid teine lugu on tuulemurru tagajärgede likvideerimisel kokku veetavate kändude ja nende juurepesadega.

Kuna kännud ja nende juurepesad sisaldavad suures koguses mulda, siis hakkuri terade säästmise nimel neid reeglina hakkurisse ei aeta. Lisaks ei mahu need tavaliselt hakkuri söötmisavast ka sisse. Olenevalt hakkurist on söötmisavade maksimaalne laius ca 75 cm.
raiejäätmete hind

Kasvava võsa hind

Kasvava võsa hind oleneb võsa vanusest, võsamaterjali sortimendist ja puutüvede läbimõõdust. Giljotiiniga lõikamiseks sobiva kasvava võsa ost tuleb kõne alla juhul, kui lõigatavate puutüvede läbimõõt algab 5 ~ 8 sentimeetrist. Maksimaalne giljotiini lõikelaius on 35 ~ 38 cm. Sellistele parameetritele vastav kasvav võsa peaks olema vähemalt 6 ~ 8 meetrit kõrge ja 10+ aasta vanune.

Juhul kui kasvava võsa vanus ja puutüvede läbimõõt jääb eelpoolmainitud parameetritele alla, ei pruugi kasvava võsa hind lõikustöid õigustada ja suure tõenäosusega tuleb kliendil lõikustööde eest juurde maksta. Seda põhjusel, et noore võsa lõikust teostavad võsasaagide abil võsamehed, kelle tööjõukulu ületab mehhaniseeritud töövahendite oma mitmekordselt. Lisaks on traktori haagisel paikneva palgihaaratsiga raske (kui mitte võimatu) peenikest võsamaterjali kokku koguda ja sellest toodetud puiduhakke maht jääb reeglina kesiseks.

Loovutades võsa hakkepuiduks, jääb kasvava võsa hind kliendile 1,5 ~ 3 euro vahemikku, iga toodetud puiduhakke kuupmeetri pealt. Juhul kui võsamaterjali kokkuveoplats on lõikuskohast kaugemal kui 300 meetrit, või lõikustöödel tuleb kasutada saemeeste abi, kahaneb teenitav tulu veelgi. Müües võssa kasvanud maad, jääb kasvava võsa maksimaalne hektari hind 4000 euro piirimaile.