METSA MAJANDAMINE

Metsa majandamine jätkusuutlikult ja säästvalt tagab Eesti metsade mitmekesisuse, tootlikuse ja uuenemisvõime ka tulevikus. Pakume metsaomanikele erinevaid metsamajanduslikke teenuseid alates metsamajanduskava koostamisest ja raiete planeerimisest, kuni raietööde läbiviimise ja raiejärgse metsa uuendamiseni.

Väldi vahendajaid ja teeni metsast õiglast majandamistulu!
metsa majandamine

Jätkusuutlik metsa majandamine

Jätkusuutlik metsa majandamine on Eestis kehtiva metsaseaduse peamiseks eesmärgiks. Metsa majandamise eeskiri reglementeerib metsaraie ja metsa uuendamise põhilised eesmärgid. Seeläbi soovib seaduseandja tagada metsa majandamise jätkusuutlikuse ja head tavad ning tõekspidamised ka kodumaises metsamajanduses.

raieõiguse ost
Kompleksteenus alates alusmetsa lõikusest ja metsaraiest, kuni ümarmaterjali väljaveo ning transpordini lähimasse kokkuostupunkti. Raieteenus ja metsamaterjali kokkuvedu alates 15 €/tm. 
võsalõikus
Kinnistute võsast puhastamine nii võsasaagide kui ka giljotiini kaasabil. Alusmetsa puhastamine võsast ja metsakultuuri hooldus. Noorendike hooldusraied kuni 20-aastastes metsamassiivides üle Eesti.
metsaraie
Raietööde planeerimine ja läbiviimine efektiivsel ning keskkonda säästval viisil. Raiete eesmärgiks on kogu raiutav ressurss võimalikult kasumlikult ära kasutada ja luua tingimused uue metsapõlve arenguks.
metsa istutamine
Vajadus metsa uuendamiseks tekib tavaliselt pärast lageraiet või metsa hukku. Metsa uuenemisele kaasaaitamine soodustab täisväärtusliku puistu arengut ja kasvatab ka metsamaa turuväärtust.